ReadyPlanet.com
dot
dot
พิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการนำเข้าสินค้า
bulletพิธีการส่งออกสินค้า
bulletกฎหมายศุลกากร
bulletการนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถของไทย) ออก-เข้า ชั่วคราว ทางด่านพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศ
dot
AEC
dot
bulletโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletASEAN Economics Community
dot
เครือข่ายศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
dot
ศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่1
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
dot
ศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletด่านศุลกากรนครพนม
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
bulletด่านศุลกากรท่าลี่
bulletด่านศุลกากรเชียงคาน
bulletด่านศุลกากรเขมราฐ
dot
ศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
dot
ศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่4
bulletด่านศุลกากรสะเดา
bulletด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
bulletด่านศุลกากรปาัดังเบซาร์
bulletด่านศุลกากรสงขลา
dot
ข้อมูลอื่นๆ
dot
bullet การประสานงานกับ จนท.พาสี สปป.ลาว เกี่ยวกับการเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
bulletการใช้ชื่อ TCES แทนการเรียกชื่อระบบ e-Customs ของไทย
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bullet เดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletสยามรัฐ
bulletไทยโพสต์
bulletข่าวสด
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletโพสต์ทูเดย์


จังหวัดหนองคาย


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

25_7_2562ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ_ศ_2540.pdf

 
ประชาสัมพันธ์

สปป. ลาว มีมาตรการผ่อนผัน โดย "ผ่อนผันให้บ.ขนส่งลาว เช่าและ นำเข้ารถบรรทุกสินค้าต่างประเทศมาใช้งานได้
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ด่านศุลกากรหนองคาย จะพิจารณาดำเนินการขยายเวลาสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถไทยที่นำออกไป สปป.ลาว ชั่วคราว ...
แจ้งเพื่อทราบ article
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
แจ้งโทรศัพท์ของด่านศุลกากรหนองคายที่ขัดข้องได้รับการแก้ไขจาก TOT เรียบร้อยแล้ว สามารติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลข 042-990900, 042-990901,042-990904 โทรสาร 042-990906
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
แจ้งโทรศัพท์ด่านศุลกากรหนองคายขัดข้อง ขอให้ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 042-990901
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (2)
พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (1)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากรมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
แอปพลิเคชั่น Echo English เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฎษ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
พิธีการศุลกากรในการเดินทางทางเข้า-เดินทางออก นอกประเทศ กรมศุลกากร Sub Eng
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 60/2561
ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2561
คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลการ
ด่านศุลกากรหนองคายย้ายที่ทำการ
กิจกรรม CSR ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม article
CSR ด่านศุลกากรหนองคาย
ALL STAR ช่อง 3 VS บ่าวหนองคาย
เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) article
บาศรีสู่ขวัญปีใหม่ไทย-ลาว 2556 article
โครงการ CSR ด่านศุลกากรหนองคาย article
แจ้งโทรศัพท์ของด่านศุลกากรหนองคายที่ขัดข้องได้รับการแก้ไขจาก TOT เรียบร้อยแล้ว สามารติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลข 042-990900, 042-990901,042-990904 โทรสาร 042-990906
แจ้งโทรศัพท์ของด่านศุลกากรหนองคายที่ขัดข้องได้รับการแก้ไขจาก TOT เรียบร้อยแล้ว สามารติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลข 042-990900, 042-990901,042-990904 โทรสาร 042-990906
แจ้ง โทรศัพท์ด่านฯ หนองคาย ขัดข้อง ติดต่อธุรการ โทร.042-990906 และทาง บริษัท TOT จะมาดำเนินการแก้ไขในวันที่ 31 มกราคม 2562 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
แจ้ง โทรศัพท์ด่านฯ หนองคาย ขัดข้อง ติดต่อธุรการ โทร.042-990906 และทาง บริษัท TOT จะมาดำเนินการแก้ไขในวันที่ 31 มกราคม 2562 จึงเรียนมาเพื่อทราบCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรหนองคาย ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทร. 042-990900 โทรสาร. 042-990906 email 73110000@customs.go.th