ReadyPlanet.com
dot
dot
พิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการนำเข้าสินค้า
bulletพิธีการส่งออกสินค้า
bulletกฎหมายศุลกากร
bulletการนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถของไทย) ออก-เข้า ชั่วคราว ทางด่านพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศ
dot
AEC
dot
bulletโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletASEAN Economics Community
dot
เครือข่ายศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
dot
ศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่1
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
dot
ศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletด่านศุลกากรนครพนม
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
bulletด่านศุลกากรท่าลี่
bulletด่านศุลกากรเชียงคาน
bulletด่านศุลกากรเขมราฐ
dot
ศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
dot
ศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่4
bulletด่านศุลกากรสะเดา
bulletด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
bulletด่านศุลกากรปาัดังเบซาร์
bulletด่านศุลกากรสงขลา
dot
ข้อมูลอื่นๆ
dot
bullet การประสานงานกับ จนท.พาสี สปป.ลาว เกี่ยวกับการเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
bulletการใช้ชื่อ TCES แทนการเรียกชื่อระบบ e-Customs ของไทย
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bullet เดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletสยามรัฐ
bulletไทยโพสต์
bulletข่าวสด
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletโพสต์ทูเดย์


จังหวัดหนองคาย


อธิบดีกรมศุลกากร เยี่ยมชมด่านศุลกากรหนองคาย และร่วมงาน THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก ที่ หนองคาย article

 




กิจกรรม......ด่านศุลกากรหนองคาย

แจ้งเว็บไซต์ใหม่ของด่านศุลกากรหนองคาย article
ณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
(ภาคต่อ วันที่ 25 - 26 ก.ค.62) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามตามด่านศุลกากรชายแดน ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน รุ่นที่ 622 จำนวน 69 คน
(ภาคต่อ วันที่ 23- 24 ก.ค.62)โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามตามด่านศุลกากรชายแดน ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน รุ่นที่ 622 จำนวน 69 คน
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามตามด่านศุลกากรชายแดน ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน รุ่นที่ 622
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ด่านศุลกากรหนองคาย ให้การต้อนรับผู้บังคับบัญชาทหารบก (พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์)
วิทยากรบรรยาย "ขั้นตอนพิธิการศุลกากรขาเข้าและขาออก และกิจกรรมของด่านศุลกากรหนองคาย"
วิทยากรบรรยายให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ในหัวข้อ "การตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก และสินค้าผ่านแดน"
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กฎหมายศุลกากร และวิธีการปฏิบัติต่อกลุ่มขบวนการกระทำผิดกฎหมายศุลกากรฯ"
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนหนองคา
นายด่านศุลกากรหนองคาย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การดำเนินงานของด่านศุลกากรหนองคายและการสกัดกั้นยาเสพติดทางศุลกากร"
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ศึกษาดูงานที่จังหวัดหนองคาย
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
กรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยกับกรมพาสีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชุมร่วมโครงการข้ามแดนทางบกอิเล็กทรอนิส์
ประกาศขออภัย
ทีมนาคราช “ด่านศุลกากรหนองคายคุณธรรม"
แถลงผลการดำเนินงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี article
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช article
กิจกรรมจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี article
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ และข้อแนะนำในการค้าชายแดนบนเส้นทาง AEC" article
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสำนักปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และกรมศุลกากร article
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ article
คณะผู้บริหารระดับสูงกรมฯ ตรวจเยี่ยมและร่วมพิธีวางเสาเอกโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ article
ด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมต้อนรับ ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว article
อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารกรมฯ ตรวจเยี่ยม ด่านศุลกากรหนองคาย article
ด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2559 article
รองฯ วิจักษณ์ รษก.ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรหนองคาย article
เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร ศึกษาดูงานด่านศุลกากรหนองคาย
ด่านศุลกากรหนองคายร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน มกราคม 2559 article
ด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมต้อนรับ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น article
ร่วมโครงการ "สภากาแฟ (Morning talk)" ประจำเดือน ธันวาคม 2558
ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2558
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ด่านศุลกากรหนองคาย จัดประชุมภาครัฐและเอกชน
ด่านฯ หนองคาย จับสินค้าลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร
นายด่านฯ ร่วมพิธีเปิด "สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย"
รมว.มหาดไทย ตรวจเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน ดูงานด่านฯ หนองคาย article
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูงานด่านฯ หนองคาย article
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดูงานด่านฯ หนองคาย article
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ สปป.ลาว และการค้าชายแดน”
ภาษาอังกฤษในงานศุลกากรสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรส่วนภูมิภาค
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาO article
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557
อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารกรมฯ แถลงข่าวการเผาทำลายของกลาง
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารกรมฯ ตรวจเยี่ยมด่านฯหนองคาย
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562
ร่วมต้อนรับ Ambassador Kristie Kenney
CSR ด่านศุลกากรหนองคาย article
*ท่านปลัดคลังฯ ผ่านด่านฯ หนองคาย* article
ประชุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และขยายความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการเชื่อมโยงประเทศเพื่่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC article
วิทยากรบรรยายหลักสูตร "นปส." รุ่นที่ 63 article
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา อุทยานิน) article
ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
ร่วมพิธีประกาศและเปิดจุดจอดเรือ
*ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร*
**ร่วมตรวจสินค้าผ่านแดน ที่หนองคาย**
ด่านศุลกากรหนองคาย องค์กรดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติด article
*จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย*
*ปรองดอง ที่หนองคาย* article
ขอขอบคุณ "โรงพยาบาลเอกอุดร" article
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรหนองคาย
ถวายพระพร วันพ่อ 5 ธันวาคม
วันชาติ สปป.ลาว
UNEP ดูงานด่านศุลกากรหนองคาย article
ความคืบหน้าโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย article
ด่านศุลกากรหนองคาย ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
ด่านศุลกากรหนองคาย เผาทำลายของกลางลักลอบหนีศุลกากร article
ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ (หนองคาย-เวียงจันทน์) แทนกรมศุลกากร article
มอบสิ่งของแก่ ซารนิลลี่ เฮาส์ (Sarnelli House)
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562
"มอบเลื่อยโซ่ยนต์"
ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี article
ด่านศุลกากรหนองคาย พัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ article
จับยาบ้า 778 เม็ด @ ด่านศุลกากรหนองคาย article
ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดหนองคาย กับแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ครั้งที่ 10 article
นายด่านศุลกากรหนองคาย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การดำเนินงานของด่านศุลกากรหนองคายและการสกัดกั้นยาเสพติดทางศุลกากร"
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรหนองคาย article
ด่านศุลกากรหนองคาย จับยาบ้า 299 เม็ด article
เก็บตก จับยาบ้าอีก 10 เม็ด article
จับยาบ้า 7,931 เม็ด @ ด่านศุลกากรหนองคาย article
ด่านศุลกากรหนองคาย จัดอบรมภาษาเวียดนาม article
อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการทำลายของกลาง ที่ด่านศุลกากรหนองคาย
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการด่านฯ หนองคาย
บ้านพักด่านฯ หนองคาย ได้ระดับ ดีมาก article
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังร่วมจัดงาน "สภากาแฟ" article
นายด่านศุลกากรหนองคาย เป็นวิทยากรหลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) article
คนงามที่หนองคาย article
เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เดินทางมาอวยพรวันพ่อ " ๕ ธันวา มหาราช " article
ตรวจรับมอบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ article
60 ปี ออสเตรเลีย-ลาว-ไทย article
ผอ.ศภ.2 และนายด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมแสดงความยินดีกับพาสี สปป.ลาว article
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เยี่ยมจังหวัดหนองคาย article
วิ่ง 3 ประเทศ article
ที่ปรึกษา รมต.การคลังเยี่ยมด่านศุลกากรหนองคาย article
ด่านศุลกากรหนองคายจัดสัมมนารอบอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมสู้ AEC article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรหนองคาย ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทร. 042-990900 โทรสาร. 042-990906 email 73110000@customs.go.th