ReadyPlanet.com
dot
dot
พิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการนำเข้าสินค้า
bulletพิธีการส่งออกสินค้า
bulletกฎหมายศุลกากร
bulletการนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถของไทย) ออก-เข้า ชั่วคราว ทางด่านพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศ
dot
AEC
dot
bulletโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletASEAN Economics Community
dot
เครือข่ายศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
dot
ศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่1
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
dot
ศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletด่านศุลกากรนครพนม
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
bulletด่านศุลกากรท่าลี่
bulletด่านศุลกากรเชียงคาน
bulletด่านศุลกากรเขมราฐ
dot
ศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
dot
ศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่4
bulletด่านศุลกากรสะเดา
bulletด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
bulletด่านศุลกากรปาัดังเบซาร์
bulletด่านศุลกากรสงขลา
dot
ข้อมูลอื่นๆ
dot
bullet การประสานงานกับ จนท.พาสี สปป.ลาว เกี่ยวกับการเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
bulletการใช้ชื่อ TCES แทนการเรียกชื่อระบบ e-Customs ของไทย
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bullet เดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletสยามรัฐ
bulletไทยโพสต์
bulletข่าวสด
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletโพสต์ทูเดย์


จังหวัดหนองคาย


ถวายพระพร วันพ่อ 5 ธันวาคม

 
กิจกรรม......ด่านศุลกากรหนองคาย

แจ้งเว็บไซต์ใหม่ของด่านศุลกากรหนองคาย article
ณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
(ภาคต่อ วันที่ 25 - 26 ก.ค.62) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามตามด่านศุลกากรชายแดน ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน รุ่นที่ 622 จำนวน 69 คน
(ภาคต่อ วันที่ 23- 24 ก.ค.62)โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามตามด่านศุลกากรชายแดน ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน รุ่นที่ 622 จำนวน 69 คน
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามตามด่านศุลกากรชายแดน ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน รุ่นที่ 622
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ด่านศุลกากรหนองคาย ให้การต้อนรับผู้บังคับบัญชาทหารบก (พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์)
วิทยากรบรรยาย "ขั้นตอนพิธิการศุลกากรขาเข้าและขาออก และกิจกรรมของด่านศุลกากรหนองคาย"
วิทยากรบรรยายให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ในหัวข้อ "การตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก และสินค้าผ่านแดน"
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กฎหมายศุลกากร และวิธีการปฏิบัติต่อกลุ่มขบวนการกระทำผิดกฎหมายศุลกากรฯ"
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนหนองคา
นายด่านศุลกากรหนองคาย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การดำเนินงานของด่านศุลกากรหนองคายและการสกัดกั้นยาเสพติดทางศุลกากร"
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ศึกษาดูงานที่จังหวัดหนองคาย
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
กรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยกับกรมพาสีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชุมร่วมโครงการข้ามแดนทางบกอิเล็กทรอนิส์
ประกาศขออภัย
ทีมนาคราช “ด่านศุลกากรหนองคายคุณธรรม"
แถลงผลการดำเนินงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี article
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช article
กิจกรรมจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี article
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ และข้อแนะนำในการค้าชายแดนบนเส้นทาง AEC" article
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสำนักปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และกรมศุลกากร article
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ article
คณะผู้บริหารระดับสูงกรมฯ ตรวจเยี่ยมและร่วมพิธีวางเสาเอกโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ article
ด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมต้อนรับ ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว article
อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารกรมฯ ตรวจเยี่ยม ด่านศุลกากรหนองคาย article
ด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2559 article
รองฯ วิจักษณ์ รษก.ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรหนองคาย article
เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร ศึกษาดูงานด่านศุลกากรหนองคาย
ด่านศุลกากรหนองคายร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน มกราคม 2559 article
ด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมต้อนรับ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น article
ร่วมโครงการ "สภากาแฟ (Morning talk)" ประจำเดือน ธันวาคม 2558
ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2558
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ด่านศุลกากรหนองคาย จัดประชุมภาครัฐและเอกชน
ด่านฯ หนองคาย จับสินค้าลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร
นายด่านฯ ร่วมพิธีเปิด "สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย"
รมว.มหาดไทย ตรวจเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน ดูงานด่านฯ หนองคาย article
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูงานด่านฯ หนองคาย article
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดูงานด่านฯ หนองคาย article
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ สปป.ลาว และการค้าชายแดน”
ภาษาอังกฤษในงานศุลกากรสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรส่วนภูมิภาค
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาO article
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557
อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารกรมฯ แถลงข่าวการเผาทำลายของกลาง
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารกรมฯ ตรวจเยี่ยมด่านฯหนองคาย
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562
ร่วมต้อนรับ Ambassador Kristie Kenney
CSR ด่านศุลกากรหนองคาย article
*ท่านปลัดคลังฯ ผ่านด่านฯ หนองคาย* article
ประชุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และขยายความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการเชื่อมโยงประเทศเพื่่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC article
วิทยากรบรรยายหลักสูตร "นปส." รุ่นที่ 63 article
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา อุทยานิน) article
ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
ร่วมพิธีประกาศและเปิดจุดจอดเรือ
*ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร*
**ร่วมตรวจสินค้าผ่านแดน ที่หนองคาย**
ด่านศุลกากรหนองคาย องค์กรดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติด article
*จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย*
*ปรองดอง ที่หนองคาย* article
ขอขอบคุณ "โรงพยาบาลเอกอุดร" article
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรหนองคาย
วันชาติ สปป.ลาว
UNEP ดูงานด่านศุลกากรหนองคาย article
ความคืบหน้าโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย article
ด่านศุลกากรหนองคาย ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
ด่านศุลกากรหนองคาย เผาทำลายของกลางลักลอบหนีศุลกากร article
ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ (หนองคาย-เวียงจันทน์) แทนกรมศุลกากร article
มอบสิ่งของแก่ ซารนิลลี่ เฮาส์ (Sarnelli House)
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562
"มอบเลื่อยโซ่ยนต์"
ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี article
ด่านศุลกากรหนองคาย พัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ article
จับยาบ้า 778 เม็ด @ ด่านศุลกากรหนองคาย article
ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดหนองคาย กับแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ครั้งที่ 10 article
นายด่านศุลกากรหนองคาย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การดำเนินงานของด่านศุลกากรหนองคายและการสกัดกั้นยาเสพติดทางศุลกากร"
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรหนองคาย article
ด่านศุลกากรหนองคาย จับยาบ้า 299 เม็ด article
เก็บตก จับยาบ้าอีก 10 เม็ด article
จับยาบ้า 7,931 เม็ด @ ด่านศุลกากรหนองคาย article
ด่านศุลกากรหนองคาย จัดอบรมภาษาเวียดนาม article
อธิบดีกรมศุลกากร เยี่ยมชมด่านศุลกากรหนองคาย และร่วมงาน THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก ที่ หนองคาย article
อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการทำลายของกลาง ที่ด่านศุลกากรหนองคาย
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการด่านฯ หนองคาย
บ้านพักด่านฯ หนองคาย ได้ระดับ ดีมาก article
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังร่วมจัดงาน "สภากาแฟ" article
นายด่านศุลกากรหนองคาย เป็นวิทยากรหลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) article
คนงามที่หนองคาย article
เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เดินทางมาอวยพรวันพ่อ " ๕ ธันวา มหาราช " article
ตรวจรับมอบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ article
60 ปี ออสเตรเลีย-ลาว-ไทย article
ผอ.ศภ.2 และนายด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมแสดงความยินดีกับพาสี สปป.ลาว article
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เยี่ยมจังหวัดหนองคาย article
วิ่ง 3 ประเทศ article
ที่ปรึกษา รมต.การคลังเยี่ยมด่านศุลกากรหนองคาย article
ด่านศุลกากรหนองคายจัดสัมมนารอบอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมสู้ AEC articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรหนองคาย ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทร. 042-990900 โทรสาร. 042-990906 email 73110000@customs.go.th