ReadyPlanet.com
dot
dot
พิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการนำเข้าสินค้า
bulletพิธีการส่งออกสินค้า
bulletกฎหมายศุลกากร
bulletการนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถของไทย) ออก-เข้า ชั่วคราว ทางด่านพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศ
dot
AEC
dot
bulletโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletASEAN Economics Community
dot
เครือข่ายศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
dot
ศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่1
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
dot
ศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletด่านศุลกากรนครพนม
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
bulletด่านศุลกากรท่าลี่
bulletด่านศุลกากรเชียงคาน
bulletด่านศุลกากรเขมราฐ
dot
ศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
dot
ศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่4
bulletด่านศุลกากรสะเดา
bulletด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
bulletด่านศุลกากรปาัดังเบซาร์
bulletด่านศุลกากรสงขลา
dot
ข้อมูลอื่นๆ
dot
bullet การประสานงานกับ จนท.พาสี สปป.ลาว เกี่ยวกับการเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
bulletการใช้ชื่อ TCES แทนการเรียกชื่อระบบ e-Customs ของไทย
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bullet เดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletสยามรัฐ
bulletไทยโพสต์
bulletข่าวสด
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletโพสต์ทูเดย์


จังหวัดหนองคาย


ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบน้ำประปาด่านพรมแดนหนองคาย ระยะที่ 2

 
ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย

ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง บัญชีรายชื่่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร article
ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร(การทดสอบสมรรถภ article
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก article
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่อง X-rey กระเป๋าสัมภาระ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาซื้อเครื่อง X-ray กระเป๋าสัมภาระ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง article
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของด่านศุลกากรหนองคาย
ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกชัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร ของด่านศุลกากรหนองคาย
ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรของด่านศุลกากรหนองคาย
ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2
ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย ที่ 4/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง
ขายทอดตลาดซากวัสดุจากการรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์
ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย ที่ 1/2561
เรื่อง การมอบอำนาจให้นำรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ทะเบียน สปป.ลาว เข้ามาใช้ในราชอาณาจักรชั่วคราว
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว article
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ article
แผนผังอาคารสอบลูกจ้างชั่วคราว ด่านศุลกากรหนองคาย article
ประกาศ แจ้งเปลี่ยนอาคารสถานที่สอบ article
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 4 article
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 3
ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง (ปร.4,ปร.5,ปร.6) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งศุลการักษ์
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
การประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ article
สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางแบบเก๋ง (เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 1 คัน
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ article
สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนภายในบริเวณด่านศุลกากรหนองคาย article
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและแรงดัน้ำประปา สำหรับโครงการการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศขายทอดตลาดของกลาง
เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) article
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ article
TOR : โครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) article
e-Auction : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมสิ่งก่อสร้าง article
ประกาศด่านฯ หนองคาย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) article
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนเพือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) article
การขายทอดตลาดของกลาง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรหนองคาย ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทร. 042-990900 โทรสาร. 042-990906 email 73110000@customs.go.th